რეაბილიტაცია ადაპტაციის ცენტრი

რეაბილიტაცია- ადაპტაციის ცენტრი წარმოადგენს საქართველოში ერთერთ წამყვან
დაწესებულებას თავის სფეროში,იგი სრულად აღიჭურვა კომპანია MEDICAL WORLD-ის მიერ,
PHYSIOMED-ის და EME-ს წარმოების ფიზიოთერაპიული აპარატურით.

Cart